9 в квадрате+19 б)17 в квадрате-209 В)6 в квадрате:3 Г)(15-7)в квадрате:2 в квадрате

0 интересует 0 не интересует
78 просмотров

9 в квадрате+19 б)17 в квадрате-209 В)6 в квадрате:3 Г)(15-7)в квадрате:2 в квадрате


Математика
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует

А) 9 в квадрате+19 = 81 + 19 = 100 б)17 в квадрате-209 = 289 - 209 = 80 В) 6 в квадрате:3 = 36 : 3 = 12 Г)(15-7)в квадрате:2 в квадрате = 8 в квадрате : 4 = 64 : 4 = 16

...