Задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху

0 интересует 0 не интересует
247 просмотров

Задачі про швидкість прямолінійного, рівномірного руху


Алгебра
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует

Запишіть рівняння руху для тіла, що рухається проти осі координат зі швидкістю 2 м/с. Початкова координата рівна 3 км. Знайдіть момент часу коли тіло буде знаходитись в початку координат.

Роз.

Точка перетину графіків означає, що в момент часу t = 3 с тіла мали однакову координату х = 6 м, тобто вони зустрілись.

...