Разложите на множители: а) (а+3)(b+5)-(a+3)(b+6) б) (3a+10)(6c-5a)-(8a-9)(5a-6c)

0 интересует 0 не интересует
13 просмотров

Разложите на множители:
а) (а+3)(b+5)-(a+3)(b+6)
б) (3a+10)(6c-5a)-(8a-9)(5a-6c)


вопрос по Алгебра от
Дан 1 ответ
0 интересует 0 не интересует
ответ от

(а+3)(b+5)-(a+3)(b+6)=(a+3)((b+5)-(b+6))=(a+3)(b+5-b-6)=-(a+3)
(3a+10)(6c-5a)-(8a-9)(5a-6c)=(3a+10)(6c-5a)+(8a-9)(6c-5a)=
=(6c-5a)(3a+10+8a-9)=(6c-5a)(3a+8a+1)
...